-ร่างโครงการ-

โครงการความร่วมมือ CMU-KU-SGU Intercultural Exchange 2011

 

มหาวิทยาลัย Sapporo Gakuin ฮอกไกโด และมหาวิทยาลัย Kagawa ทาคามัสซึ ประเทศญี่ปุ่น ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ท่องเที่ยว และเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางส่วน (Partial grant) โดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ในปี 2554 โครงการกำหนดการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นช่วงวันที่ 18 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2554 (17 วัน ช่วงภาคการศึกษาที่ 2) โดยโครงการคร่าวๆ เป็นดังนี้

1.      ท่องเที่ยว

-สามเมืองเอกแห่งคันไซที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คน โอซาก้า เกียวโต นาระ

-ทาคามัสซึ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น

-ซัปโปโร เมืองเอกแห่งฮอกไกโด

-เมืองบางส่วนแห่งเกาะฮอกไกโด

 

2.      การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการพักอาศัยกับครอบครัวญี่ปุ่น

-การพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นที่ทาคามัสซึ

-การพักกับครอบครัวญี่ปุ่นที่ซัปโปโร

-กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ ชูชิ การสวมใส่ยูกะตะ ซามูไร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น พิธีชงชา ฯลฯ

-กิจกรรมนอกสถานที่ อาบน้ำแร่ออนเซน สวนผลไม้และดอกไม้ของประเทศญี่ปุ่น

 

3.      บัดดี้ญี่ปุ่น

-นักศึกษาที่ร่วมโครงการต้องมีบัดดี้นักศึกษาที่ญี่ปุ่นที่โครงการจัดให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ

-นักศึกษาต้องมีกิจกรรมกับบัดดี้นักศึกษาญี่ปุ่นในบางส่วนของโปรแกรม และอาจต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองบ้าง

 

4.      ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

-มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว อาหาร และค่าที่พักในเขตของตนเองตลอดรายการ (ภาคเหนือและภาคใต้ทั้งหมด ๑๐ วัน)

-นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก และอาหาร (นศ.บัดดี้มีค่าอาหาร ๒ มื้อต่อวัน) ณ โอซาก้า เกียวโต นาระ (ประมาณ ๓-๕ วัน)

-นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือครอบครัวอุปถัมภ์ที่เคยเข้าร่วมโครงการSGU-KU-CMU  2011 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงเดือน กพ.-มีค. 2554 เสียค่าใช้ 39,500 บาท (Buddy CMU Students) นศ.ในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตอบแทนค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อละ 550 JPY ในบางจุดระหว่างการเดินทางที่ไม่มีอาหารให้ (ในส่วนของคันไซประมาณหนึ่งหรือสองวัน)

-นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการSGU-KU-CMU
 2011
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงเดือน กพ.-มีค.
2554 เสียค่าใช้ 46,500 บาท (Non-buddy CMU Students)*

-บุคลากร**และนักศึกษาจากสถาบันอื่น เสียค่าใช้ 48,900 บาท (Staff and Non-CMU Students)*

 

*กลุ่มนี้สามารถร่วมโครงการได้ หากกลุ่ม Buddy CMU Students ไปไม่ครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพทั้งสองแห่งกำหนด (โปรดสอบถามเพิ่มเติมที่อาจารย์วิเชียร)

**บุคลากรที่เป็นครอบครัวอุปถัมภ์และสอนในสายวิชาการสำหรับโครงการในปี 2011 ให้ใช้ค่าใช้จ่ายกลุ่ม Buddy CMU students แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนอาหารในกรณีที่ไม่มีอาหารที่คันไซ แต่พื้นที่อื่นๆ มีอาหารให้ฟรี (โปรดตรวจสอบกับผู้ประสานงาน)

 

-ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับตั๋วการเดินทางระหว่างประเทศ ภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายบางส่วน ณ ประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีทุนสนับสนุน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าซื้อของ ค่าทำวีซ่า (เฉพาะบุคลากร นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าวีซ่า) การเก็บค่าใช้จ่ายจะเก็บเป็นงวดๆ งวดแรกเพื่อใช้จองตั๋วการเดินทาง และงวดที่สองสำหรับค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่น

-มหาวิทยาลัยทางญี่ปุ่นจะสนับสนุนค่าที่พัก อาหาร (ในส่วนของคันไซอาจต้องรับผิดชอบค่าอาหารประมาณหนึ่งถึงสองวันเองหากไม่ใช่กลุ่มบัดดี้) ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ากิจกรรมต่างๆ ค่าเรียนคอร์สสั้นๆ ตามที่ระบุในรายการเดินทาง (ปลายเดือน กค.หรือต้น สค.)

 

นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ โปรดแสดงความจำนงไปที่ swichian@rocketmail.com นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครโปรดดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ziddu.com/download/16302990/cmu-ku-sguapplication2011.docx.html แล้วส่งไปที่ sgu.cmu.ku@gmail.com เพื่อรอรับการพิจารณา