ศูนย์ข้อมูลอาชีพ::สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่::
เกี่ยวกับเรา
:: การแนะแนวอาชีพ
:: บุคลิกภาพ 6 แบบ
:: ลงทะเบียนฝึกอาชีพ
:: สานฝัน คนหางาน
:: ภาพกิจกรรม
เทคนิคการสมัครงาน

:: จดหมายสมัครงาน
:: ใบประวัติส่วนตัว(RESUME)
:: ใบสมัครงาน

เทคนิคการสัมภาษณ์

:: คำถามในการสัมภาษณ์
::
::

ข่าวสารประจำเดือน
:: เมษายน
:: พฤษภาคม
::
มิถุนายน
ปฏิทินงานแนะแนวอาชีพ
วันแนะแนวอาชีพ
          ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
                      23 มิถุนายน 2547
          ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
                      7 กรกฏาคม 2547
คำถามชิงรางวัล
คำถามประจำสัปดาห์นี้ คือ

               ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญาของคนในสังคม การก่ออาชญากรรม และส่วนที่เป็นกระบวนการที่สั่งใช้ในการบังคับควบคุม
ี่อาชญากร

ก.
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ข.
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
ค.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กำหนดเฉลยคำตอบ ::
1 มิถุนายน 2547
เฉลยคำตอบ :: ประจำสัปดาห์ที่
-
-
2547
จากคำถามที่ว่า :: ..........
คำตอบ :: ....... รายชื่อ...
ข่าวสารการฝึกอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่
>> ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อ่านต่อ..
>>
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม อ่านต่อ..
>>
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ..
   
   

ศูนย์ข้อมูลอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1
ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel.053-223325,222865 ต่อ 22
E-Mail - darunee_cmi@yahoo.com
สายตรงงานแนะแนวอาชีพ
หากต้องการทดสอบความพร้อมทางอาชีพและความถนัดทางอาชีพเพื่อที่จะได้รู้บุคลิกภาพของตนเองหรืออาชีพที่เหมาะสมกับตนเองสามารถค้นหาคำตอบได้ที่.....ศูนย์ข้อมูลอาชีพสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
..............
ร่วม Vote ให้เราหน่อย

คุณอยากให้
ศูนย์แนะแนวอาชีพทำอะไรบ้าง

แสดงตารางฝึกอบรมในเชียงใหม่
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพทางเวปไซด์
รับลงทะเบียนรอฝึกอาชีพทางเวปไซด์
ส่งข่าวสารทางอาชีพ
จัด 10 อันดับอาชีพที่นายจ้างต้องการผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

แหล่งเงินทุน