ศูนย์ข้อมูลอาชีพ::สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่::
1. วันจันทร์ - ศุกร์(ภาคกลางวัน) จำนวน 2 สาขาอาชีพ ฝึกเวลา 09.00 - 16.00 น.
ที่
หลักสูตร
ชั่วโมง
ปิดรับสมัคร
สัมภาษณ์/ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.
ระยะเวลาฝึก 09.00-16.00 น.
ค่าลงทะเบียน
ค่าเอกสาร
1
การนวดแผนไทย(โครงการสร้างผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
192
31 พ.ย. 2547
1 มิถุนายน 2547
7 มิ.ย. -20 ก.ค. 47
1,500
-
2
การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
30
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 - 25 มิ.ย. 47
1,000
-
3
การบริหารจัดการเครือข่าย(Network system)
30
21 มิ.ย. 2547
23 มิถุนายน 2547
28 มิ.ย.-2 ก.ค. 47
1,000
-
2. วันจันทร์ - ศุกร์ (ภาคค่ำ) จำนวน 6 สาขาอาชีพ ฝึกเวลา 17.30 - 20.30 น.
ที่
หลักสูตร
ชั่วโมง
ปิดรับสมัคร
สัมภาษณ์/ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.
ระยะเวลาฝึก 09.00-16.00 น.
ค่าลงทะเบียน
ค่าเอกสาร
1 การประกอบอาหารตะวันตก(โครงการฯ)
42
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. - 6 ก.ค. 47
1,500
100
2 การทำขนมไทย(โครงการฯ)
42
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. - 6 ก.ค. 47
600
-
3 การสร้างเวปไชด์(Web site)
30
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 47
1,000
-
4 การสร้างแพทเทิร์น
30
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. - 16 ก.ค. 47
800
-
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
60
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. - 16 ก.ค. 47
1,000
100
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระดับ 2
60
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. - 16 ก.ค. 47
1,500
150
3. วันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 8 สาขาอาชีพ ฝึกเวลา 09.00 - 16.00 น.
ที่
หลักสูตร
ชั่วโมง
ปิดรับสมัคร
สัมภาษณ์/ลงทะเบียน 09.00-10.00 น.
ระยะเวลาฝึก 09.00-16.00 น.
ค่าลงทะเบียน
ค่าเอกสาร
1
การประกอบอาหารไทย(ต้นตำหรับ)(โครงการฯ)
42
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 10 ก.ค. 47
1,000
70
2
การทำอาหารว่าง(โครงการฯ)
42
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 10 ก.ค. 47
600
-
3
การทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร(โครงการฯ)
42
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 10 ก.ค. 47
700
-
4
การแกะสลักผัก ผลไม้(โครงการฯ)
42
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 10 ก.ค. 47
700
-
5
การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
30
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 3 ก.ค. 47
1,000
-
6
การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
30
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 3 ก.ค. 47
1,000
-
7
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
60
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 18 ก.ค. 47
1,000
100
8
ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน
60
14 มิ.ย. 2547
16 มิถุนายน 2547
19 มิ.ย.- 18 ก.ค. 47
1,000
150
4. ตารางทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2547 (ค่าธรรมเนียมการทดสอบชำระในวันเข้าทดสอบ และเมื่อสอบผ่านทฤษฎีจึงจะชำระค่าสอบปฏิบัติ)
ที่
หลักสูตร
ปิดรับสมัคร
สอบทฤษฎี เวลา 09.00 - 10.00 น.
ค่าธรรมเนียม
สอบปฏิบัติเริ่มเวลา 08.00 น
ค่าเอกสาร
1
ผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1
10 มิถุนายน 2547
12 มิถุนายน 2547
100
13 มิถุนายน 2547
400
2
พนักงานนวดแผนไทย ชั้น 1
10 มิถุนายน 2547
12 มิถุนายน 2547
100
13 มิถุนายน 2547
400